Les bienfaits du Wushu

Moderne - Taï chi chuan - Wing Chun - Qixing Tanglang - Baguazhang - Sanshou - Qi Gong

Les bienfaits du Wushu (Kung Fu)sont multiples: regarder!.